OFERTA

OFERTA

Ofertę kierujemy do inwestorów, wykonawców, projektantów i innych podmiotów przygotowujących i realizujących inwestycje, a także do klientów indywidualnych oraz innych firm i instytucji prowadzących pokrewne badania i analizy.
Pełna oferta Laboratorium Budowlanego sp. z o.o. dostępna jest pod adresem www.lab-bud.com.

Oferta Działu Geologii i Geotechniki

Badania w ramach rozpoznania warunków gruntowo-wodnych:

 • wiercenia mechaniczne,
 • wiercenia ręczne,
 • wiercenia udarowe,
 • sondowania dynamiczne,
 • sondowania statyczne CPT i CPT-u,
 • badania lekką płytą dynamiczną,
 • badania płytą statyczną VSS (badanie akredytowane),
 • wiercenie w konstrukcji drogi z rozpoznaniem podłoża i określeniem grubości warstw nawierzchni (badanie akredytowane),
 • badania laboratoryjne (w tym badania będące w zakresie akredytacji naszego Laboratorium),
 • badania agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu,
 • badania wód gruntowych i gruntów pod kątem zanieczyszczeń,
 • badanie zawartości substancji organicznych w gruncie (utlenianie, prażenie),
 • badanie modułu Younga i określanie wskaźnika RQD próbki rdzeniowej

Badania i diagnostyka nawierzchni asfaltowych i betonowych:

 • badanie grubości nawierzchni asfaltowych (badanie akredytowane),
 • badania równości nawierzchni planografem i metodą IRI,
 • badania nośności nawierzchni drogowej belką Benkelmana i aparatem FWD,
 • badania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie zawartości asfaltu, składu ziarnowego, gęstości, gęstości objętościowej (badanie akredytowane), zawartości wolnej przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia, grubości ułożonej warstwy

Dokumentacje geologiczne:

 • rozpoznania podłoża gruntowego
 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • projekty robót geotechnicznych i geologicznych
 • wykonywanie badań uzupełniających istniejących już dokumentacji

Zapraszamy do współpracy!

GEOLOG ZIELONA GÓRA

ul. Drzonków - Cisowa 7
66-004 Zielona Góra

Jesteśmy częścią: