PROJEKTANT

USŁUGI DLA PROJEKTANTÓW

Dobieramy indywidualnie odpowiednie metody badania podłoża gruntowego dla danego przedsięwzięcia (projektowane: drogi, budynki, obiekty mostowe, rurociągi itd.). Nasz zespół złożony jest z doświadczonych specjalistów w zakresie projektowania, wykonywania i dokumentowania robót geologiczno-wiertniczych, sondowań geotechnicznych i innych badań polowych. Zapewniamy dzięki temu badania parametrów podłoża niezbędne do projektowania danego obiektu poprzez fachowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.

Oferujemy usługi geologiczne w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej. Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie, projekty robót geotechnicznych, opinie geotechniczne oraz raporty jakościowe podłoża.

W ramach rozpoznania warunków gruntowo-wodnych świadczymy następujące usługi:

 • wiercenia mechaniczne
 • wiercenia ręczne
 • wiercenia udarowe
 • sondowania dynamiczne
 • sondowania statyczne CPT i CPT-u
 • badania lekką płytą dynamiczną
 • badania płytą statyczną VSS
 • wiercenie w konstrukcji drogi z rozpoznaniem podłoża
 • badania równości nawierzchni planografem i metodą IRI
 • badania nośności nawierzchni drogowej belką Benkelmana oraz aparatem FWD
 • badania laboratoryjne (w tym badania będące w zakresie akredytacji naszego Laboratorium)
 • badania agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu
 • badania wód gruntowych i gruntów pod kątem zanieczyszczeń
 • badanie zawartości substancji organicznych w gruncie: metodą utleniania (badanie akredytowane) i metodą wyprażenia

Dowiedz się więcej: odwierty geologiczne, badania gruntu

idź do wyceny

GEOLOG ZIELONA GÓRA

ul. Drzonków - Cisowa 7
66-004 Zielona Góra

Jesteśmy częścią: