OFERTA

OFERTA

Ofertę kierujemy do inwestorów, wykonawców, projektantów i innych podmiotów przygotowujących i realizujących inwestycje, a także do klientów indywidualnych oraz innych firm i instytucji prowadzących pokrewne badania i analizy.
Pełna oferta Laboratorium Budowlanego sp. z o.o. dostępna jest pod adresem www.lab-bud.com.

Oferta Działu Geologii i Geotechniki

Badania w ramach rozpoznania warunków gruntowo-wodnych:

Badania i diagnostyka nawierzchni asfaltowych i betonowych:

  • badanie grubości nawierzchni asfaltowych (badanie akredytowane),
  • badania równości nawierzchni planografem i metodą IRI,
  • badania nośności nawierzchni drogowej belką Benkelmana i aparatem FWD,
  • badania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie zawartości asfaltu, składu ziarnowego, gęstości, gęstości objętościowej (badanie akredytowane), zawartości wolnej przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia, grubości ułożonej warstwy

Dokumentacje geologiczne:

  • rozpoznania podłoża gruntowego
  • opinie geotechniczne
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • projekty robót geotechnicznych i geologicznych
  • wykonywanie badań uzupełniających istniejących już dokumentacji

Zapraszamy do współpracy!

Dowiedz się więcej: odwierty geologiczne, badania geotechniczne gruntu

GEOLOG ZIELONA GÓRA

ul. Drzonków - Cisowa 7
66-004 Zielona Góra

Jesteśmy częścią: