USŁUGI
DLA INWESTORÓW

Świadczymy kompleksowe usługi badawcze podczas procesu budowlanego od etapu rozpoznania podłoża gruntowego po etap wykonawstwa i badań materiałów budowlanych.

dowiedz się więcej
USŁUGI
DLA PROJEKTANTÓW

Dobieramy indywidualnie odpowiednie metody badania podłoża gruntowego dla danego przedsięwzięcia (projektowane: drogi, budynki, obiekty mostowe, rurociągi itd.).

dowiedz się więcej

DLA INWESTORÓW

Wykonujemy kompleksowe usługi badawcze podczas całego procesu budowlanego od etapu rozpoznania podłoża gruntowego, wykonując opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, projekty robót geotechnicznych i geologicznych i wykonywanie badań uzupełniających istniejących już dokumentacji. Prowadzimy odbiory podłoża rodzimego i nasypowego pod elementy konstrukcji fundamentowej, drogowej oraz sanitarnej, jesteśmy częścią akredytowanego laboratorium budowlanego dlatego kompleksowo prowadzimy obsługę robót ziemnych, podbudów, robót betonowych, asfaltowych oraz obsługę geotechniczną budowy. Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani geolodzy, technolodzy i laboranci, którzy stale poszerzają zakres swoich kompetencji. ...

DLA PROJEKTANTÓW

Dobieramy indywidualnie odpowiednie metody badania podłoża gruntowego dla danego przedsięwzięcia (projektowane: drogi, budynki, obiekty mostowe, rurociągi itd.). Nasz zespół złożony jest z doświadczonych specjalistów w zakresie projektowania, wykonywania i dokumentowania robót geologiczno-wiertniczych, sondowań geotechnicznych i innych badań polowych. Zapewniamy dzięki temu badania parametrów podłoża niezbędne do projektowania danego obiektu poprzez fachowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych....

DLA WYKONAWCÓW

Oferujemy nadzór technologiczny oraz kompleksową obsługę geotechniczną i laboratoryjną budownictwa ogólnego oraz inwestycji drogowo-mostowych i lotniskowych. Prowadzimy stałą kontrolę jakości w wytwórniach betonu, zakładach prefabrykacji i kopalniach kruszyw, wykonujemy ekspertyzy technologiczne obiektów, prowadzimy doradztwo technologiczne dla budownictwa....

Nasi kontrahenci

Laboratorium w liczbach

30

lat na rynku

16

inżynierów i geologów

2000

obsłużonychklientów

4

laboratoria w polsce

42

akredytowane procedury

GEOLOG ZIELONA GÓRA

ul. Drzonków - Cisowa 7
66-004 Zielona Góra

Jesteśmy częścią: