Kontakt

Zadzwoń i sprawdź nas!

Laboratorium Budowlane sp. z o.o.
ul. Drzonków-Cisowa 7
66-004 Zielona Góra

Dział Geologii i Geotechniki
tel. 68 322 33 32
geologia@lab-bud.com

mgr inż. Damian Bielec
Kierownik Działu Geologii i Geotechniki
tel. 536 300 168
d.bielec@lab-bud.com

mgr inż. Krzysztof Hołownia
Kierownik Laboratorium
Tel. 605 270 066
k.holownia@lab-bud.com

 

NIP: 973 05 14 259
REGON: 970662106
Nr KRS: 0000150342

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 255 000 zł
Nr konta: 70 1020 5402 0000 0802 0142 3532
PKO BP S.A. I/o. Zielona Góra

GEOLOG ZIELONA GÓRA

ul. Drzonków - Cisowa 7
66-004 Zielona Góra

Jesteśmy częścią: